Sjuksköterskans patientnära ledarskap i vården för den äldre människan i kommunens hemsjukvård

Sjuksköterskans patientnära ledarskap i vården för den äldre människan i kommunens hemsjukvård

Syfte med projektet är att utforska sjuksköterskans patientnära ledarskap i vården för den äldre människan i kommunens hemsjukvård.

Projektet har betydelse för att utveckla kunskap om hur sjuksköterskans patientnära ledarskap för den äldre människan i kommunens hemsjukvård kan förstås och utvecklas utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv.  I förlängningen kan denna kunskap bidra till ett bättre vårdande och ökad trygghet för den äldre människan,  samt till ökad arbetstillfredsställelse för sjuksköterskan.