Akut omhändertagande av barn i skolmiljö: Ett multi-professionellt samarbete för barnens bästa i skolan

Akut omhändertagande av barn i skolmiljö: Ett multi-professionellt samarbete för barnens bästa i skolan

En grundläggande utbildning är därför livsviktig för personal som möter barn på skola, förskola och bibliotek, men saknas i Högskolan i Borås utbildningar. Vikten av att kunna hantera en akut situation och ha handlingsberedskap har visat sig vara stor och en viktig del av allmänkunskapen för människor i samhället. Akut omhändertagande av barn skiljer sig i fler fall från hur man tar om hand om vuxna. Projektet är en satsning för att skapa en miljö för lärande genom att tillsammans över ämnes- och akademigränser låta studenter och forskare bidra med perspektiv för utbildning i basalt, akut omhändertagande av barn i förskole- och skolmiljö. Projektet är multi-professionellt och riktar sig mot tre yrkeskategorier som möter barn i och i samband med skolan och som utbildas vid Högskolan i Borås. Dessa kategorier är lärare för skolans år F-3, specialistutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård och bibliotekarier.

Projektet finansieras internt av rektors strategiska medel. 

Forskare/Medarbetare

Forskargrupper

Områden