Najmeh Mousavi

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: najmeh.mousavi@hb.se Rumsnummer: D516 Signatur: NAMO