Najmeh Mousavi

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: najmeh.mousavi@hb.se

Rumsnummer: D516

Signatur: NAMO