Utveckling av nya svampmembran för vattenrening

Utveckling av nya svampmembran för vattenrening

Årligen genereras enorma mängder morotsrester under juiceproduktionsprocessen. För närvarande återanvänds en mycket liten del av morotsrester och resten går till spillo. Detta avfall värderades i det pågående projektet med hjälp av miljövänliga processer. Näringsämnen som finns tillgängliga i morotsrester extraherades och användes för odling av filamentösa svampar. Den erhållna svampbiomassan tillsammans med återstoden från morotsrester användes för att utveckla membran. De erhållna membranen visade god potential för borttagning av färgämnen från avloppsvatten.

Bilder av morotsrester, filamentös svamp som växer på morot, svampmembran samt pigmentlösning före och efter filtrering med svampmembran.