Ann Vellesalu

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4768

E-post: ann.vellesalu@hb.se

Rumsnummer: U316

Signatur: ANVL

Jag arbetar som forskningsassistent inom textile management där jag fokuserar på ämnen som hållbarhet, cirkulära affärsmodeller och strategier, lokal produktion och digitala färdigheter inom textil- och modeindustrin. Jag har en bakgrund inom materialteknik och styrning av textila värdekedjor och har arbetat på Högskolan i Borås sedan 2017. Jag har tidigare arbetat med projekt som Re:Textile, Digimode och Competitive Local Manufacturing där jag har undersökt möjligheterna för lokal och on-demand tillverkning.

För närvarande deltar jag i Re:textile III, som finansieras av Naturvårdsverket, där jag undersöker cirkulära affärsmodeller där värdet återvinns från osålda plagg genom ökat samarbete i försörjningskedjan. Dessutom jobbar jag med Education4Fashion-Tech, finansierad av Erasmus +, där målet är att omvandla och utveckla högre utbildning och pedagogiska verktyg inom modeteknik.

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper