Ann Vellesalu

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4768

E-post: ann.vellesalu@hb.se

Rumsnummer: U316

Signatur: ANVL

Jag arbetar som forskningsassistent inom textile management där jag fokuserar på ämnen som hållbarhet, cirkulära affärsmodeller och strategier, lokal produktion och digitala färdigheter inom textil- och modeindustrin. Jag har en bakgrund inom materialteknik och styrning av textila värdekedjor och har arbetat på Högskolan i Borås sedan 2017. Jag har tidigare arbetat med projekt som Re:Textile, Digimode och Competitive Local Manufacturing där jag har undersökt möjligheterna för lokal och on-demand tillverkning.

För närvarande deltar jag i Re:textile III, som finansieras av Naturvårdsverket, där jag undersöker cirkulära affärsmodeller där värdet återvinns från osålda plagg genom ökat samarbete i försörjningskedjan. Dessutom jobbar jag med Education4Fashion-Tech, finansierad av Erasmus +, där målet är att omvandla och utveckla högre utbildning och pedagogiska verktyg inom modeteknik.

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper