FTalliance

FTalliance

Fashion-Tech betyder nya produkter, processer, verktyg och professionella figurer som ett resultat av tvärvetenskapliga strategier. För att hålla jämna steg med detta växande område är det bråttom för organisationer - universitet och företag - att anpassa och främja samarbeten för att hitta sätt att integrera ny teknik i mode och design för att öka konkurrenskraften.

Resultat och effekter

Projektets förväntade resultat är följande:

  • Utveckla tvärvetenskapliga läroplaner som integrerar design och teknik för att få kunniga proffs som kan driva tillväxten av Fashion-Tech.
  • Förstå de utvecklande och växande behoven hos arbetsgivare inom Fashion-Tech och ta fram kreativa talanger för att stärka anställbarhet, kreativitet och nya vägar.
  • Öppna för nya inlärningsmöjligheter genom praktisk tillämpning av kompetens inom teknik och entreprenörskap som är fullt inbäddade i läroplanen.

Planerat upplägg och genomförande

Den strategi som antas för att organisera FTAllliance kommer att omfatta både teoretisk pedagogisk forskning och en praktisk samskapande och experimentell strategi. FTAlliance är strukturerat i sju arbetspaket som handlar om:

  • Kunskapsutbyte mellan akademiker och proffs för att hantera designprocesserna, genom fokusgrupper och besök hos partnerföretag för att skapa en rollportfölj inom Fashion-Tech,
  • Designa och pilotera inlärningsupplevelsen för att tillsammans skapa utbildningsupplevelser inom Fashion-Tech,
  • Fashion-Tech Residency för att välja och utveckla studentprojekt i samarbete med företag, specifika för modetekniska produkt- / tjänsteprototyper,
  • Kvalitetsutvärdering för att bedöma kvaliteten, påverkan och effektiviteten i aktiviteterna för kunskapsutbyte, inklusive lärandemålen för de projektbaserade modulerna, av de utmaningsbaserade workshops och av Fashion-Tech Residency,
  • Utveckla planer för spridning, exploatering och hållbarhet