Petra Angervall

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4147

E-post: petra.angervall@hb.se

Rumsnummer: B611

Signatur: PRAN

Mitt kunskapsområde bottnar i pedagogik som disciplin och tar avstamp från kritisk policyteori, utbildning och genus. Min forskning berör högre utbildning och frågor om universitets styrning, det akademiska arbetets villkor, om profession och akademisk kunskap. Vilka strukturella mönster framträder och hur ser olika grupper på karriär, villkor och framtid? I en av mina senare publikationer diskuteras doktoranders vägval och förhandling om identitet, i en annan berörs hur sociala möten i fikarummet ger uttryck för status och karriärmöjligheter. Under 2021 kommer också tre nya publikationer som berör internationellt partnerskap inom högre utbildning, jämställdhet och internationalisering, liksom lärare arbete och villkor inom svensk lärarutbildning.

På Högskolan i Borås driver jag forskargruppen Högre utbildning, praxis och politik (Hupp). Hupp består av forskare som på delvis olika sätt tar sig an frågor om högre utbildning och praxis. Under det kommande året ska vi diskutera teman kring högskolans pedagogiska uppdrag, frågor om maktförhållanden och genus, profession och aspekter av arbetsvillkor och hälsa. För mig som forskningsledare är den här gruppens ambition och gemensamma arbete väsentlig för vår disciplinära och kollegiala tillhörighet och för vårt kunnande.  

Jag är också Editor in Chief för den internationella tidskriften: Journal of Praxis in Higher Education. Tidskriften, som består av ett internationellt Editorial Team publicerar ungefär 2-3 nummer per år. Tidskriftens Editorial Board består av högst erfarna och välkända forskare från hela världen.

Utöver verksamhet i forskning och undervisning arbetar jag just nu med två projekt som ska leda till samverkan om forskarskolor i pedagogiskt arbete.