Yrkeskunskap och professioner i välfärden

Yrkeskunskap och professioner i välfärden

Projektets syfte är att lägga grunden för en ny komplett akademisk miljö, som i sin tur också blir en lokal forskargrupp som behandlar forskning om Yrkeskunskap och professioner i välfärdssamhället.