Ricky Wang

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 5972

Mobilnummer: 0790-677288

E-post: ricky.wang@hb.se

Rumsnummer: D424

Signatur: RIRI