Ricky Wang

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 5972

E-post: ricky.wang@hb.se

Rumsnummer: D518

Signatur: RIRI

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet industriell bioteknik. Min forskning syftar till att undersöka smältbarheten av näringsämnen i filamentösa svampar, i den mänskliga magtarmkanalen. Filamentösa svampar anses vara ett av de framväxande hållbara köttalternativen och det är intressant att undersöka vad som händer med svamparna i människans mage efter att ha ätits som mat. Med hjälp av en in-vitro gastrointestinal modell syftar jag till att studera smältbarheten av proteiner, fett, och mineraler i filamentösa svampar.