Sabrina Kopf

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 5964

E-post: sabrina.kopf@hb.se

Rumsnummer: D522

Signatur: SBKO