Supriyanto Supriyanto

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: supriyanto.supriyanto@hb.se

Signatur: SUSU