Supriyanto Supriyanto

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: supriyanto.supriyanto@hb.se

Rumsnummer: E420

Signatur: SUSU