ProSAFe - Personligt skydd mot fallskador - förbättrad livskvalitet hos äldre - Steg 2

ProSAFe - Personligt skydd mot fallskador - förbättrad livskvalitet hos äldre - Steg 2

ProSAFe steg 2 är en fortsättning på projektet ProSAFe

I diskussion med experter från vårdsektorn under projektet ProSAFe identifierades höftfrakturer som de mest kritiska fallrelaterade frakturerna att förhindra. Statistik över förekomst av fall samlades in och kommer att användas som input i projektets fortsättning för att utveckla lämpliga skyddslösningar. Efter diskussion med pensionärsorganisation identifierades behovet av att inkludera digitalisering och en förbättrad design och nya partners anslöts för att täcka dessa aspekter. Det beslutades också att undersöka möjligheten att utveckla airbag som skyddslösning som komplement till mer traditionella skydd som exempelvis höftbyxor.

Eftersom äldre är en heterogen och bred grupp bestämdes att inför fortsättning av projektet fokusera på två kategorier av äldre:
I) personer cirka 65 år som är mer benägna att använda
ny teknik och ge oss feedback på utvecklade produkter och
II) personer med högt behov av skydd som bor i äldreboende och är mycket beroende av vårdares stöd och som förmodligen inte kan ge oss direkt feedback.

Flera regioner och kommuner kontaktades för att bättre förstå hur skyddsutrustning finansieras idag och detta lägger grunden för ytterligare diskussioner om affärsmodeller. Kommunikation diskuterades också, och flera partners har erbjudit sig att stödja projektet i denna uppgift för att nå äldre inom olika grupperingar.

Högskolan i Borås med Textilhögskolan kommer att bidra med kunskap och expertis om val och testning av textilmaterial med stötdämpande egenskaper samt teknisk design. 

Projektet koordineras av RISE, Research Institutes of Sweden. 

Länk till ProSAFe - Personligt skydd mot fallskador - förbättrad livskvalitet hos äldre - Steg 2

Forskare/Medarbetare

Områden

Finansiärer

Samarbetspartner