Tanja Gustafsson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4790

E-post: tanja.gustafsson@hb.se

Rumsnummer: D705

Signatur: TAGU

Jag arbetar som universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås och undervisar i Sjuksköterskeutbildningen samt Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska. Jag är specialistutbildad distriktssjuksköterska och har tidigare arbetat på vårdcentral med telefonrådgivning, distriktsmottagning samt astma/KOL-mottagning. Innan vidareutbildningen arbetade jag som sjuksköterska på Södra Älvsborgs sjukhus på bland annat medicinsk akutvårdsavdelning. 

I mars 2023 disputerade jag med avhandlingen Att mötas genom och bortom orden – Implementering av personcentrerad kommunikation inom vård och omsorg i hemmet. Avhandlingen baseras på fyra studier som utvärderar en webbaserad utbildning till omvårdnadspersonal som arbetar inom kommunal hemtjänst. Studierna ingår i forskningsprojektet ACTION.

ACTION – A person-centred communication intervention

Vid Högskolan i Borås ingår jag i forskargruppen Tillämpad vård- och kommunikationsforskning, som syftar till utveckling av vård som stödjer och stärker patientens hälsa och välbefinnande genom att tillämpa och implementera forskning inom olika vårdkontext.

Tillämpad vård- och kommunikationsforskning

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper