Taner Sar

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4509 E-post: taner.sar@hb.se Rumsnummer: E419 Signatur: TASA

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Bioethanol production from whey powder through E.coli strain expressing Vitreoscilla hemoglobin