Taner Sar

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: taner.sar@hb.se

Rumsnummer: D434

Signatur: TASA

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Bioethanol production from whey powder through E.coli strain expressing Vitreoscilla hemoglobin