Hållbara bioraffinaderier genom att utveckla en fettsyraplattform

Hållbara bioraffinaderier genom att utveckla en fettsyraplattform

I detta projekt eftersträvas produktion av flyktiga fettsyror (VFAs), från gödsel, massa och pappersbruk, avloppsslam och jordbruksmaterial i en anaerob rötning med membranbioreaktor (MBR). Den VFA-rika strömmen kommer att användas som kolkälla i denitrifiering för att uppnå kväve- och fosforavlägsnanden.

VFA i vätskan kommer också att användas som djurfoder (får och kor), direkt som energidryck eller indirekt genom att framställa proteinrik svamp.

Detta andra steg i Vinnova-projektet genomförs i samarbete mellan Högskolan i Borås, två industripartner inom jordbruks- och djurhållningssektorn, en industripartner inom avloppsrening, en partner inom avfallshantering, en industripartner inom encellsprotein och Chalmers tekniska universitet.

Högskolan i Borås är projektledare i tre år.