Tora Nord

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4526

E-post: tora.nord@hb.se

Rumsnummer: D654

Signatur: TODA