Anna Granath

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4851

E-post: anna.granath@hb.se

Signatur: AAGA

Jag är doktorand inom Interreg-projektet Kontiki, vilket handlar om artificiell intelligens inom beslutsstöd i vården. Mitt avhandlingsarbete går ut på att undersöka de etiska aspekterna av AI som beslutsstöd, med påverkan på mellanmänskliga relationer som fokus. Avhandlingen har sin utgångspunkt i vårdvetenskap och arbetslivskunskap. Jag undervisar även studenter från vård- och omsorgsprogrammet samt ledarskapsutbildningen för äldreomsorgens chefer (från och med hösten 2024).

Jag är sjuksköterska i grunden med en masterpåbyggnad inom folkhälsoepidemiologi. Jag arbetade som utredare på Socialstyrelsen innan jag blev doktorand, senast med frågor som rörde omställningen till en god och nära vård, samt med kunskapsstöd kring våld i nära relationer.