Amanda Claesson Karhunen

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

E-post: amanda.claesson_karhunen@hb.se

Signatur: AMCL

Jag är doktorand vid forskarutbildningen Människan i vården och tillhör forskargruppen Existentiella frågor i vårdande och lärande sammanhang. Ämnet för min avhandling är professionellt stöd i form av mjuk massage under graviditet och föräldrablivande, för föräldrars hälsa och välbefinnande.