Annette Nygård

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4294

E-post: annette.nygard@hb.se

Signatur: ANNY

Annette Nygård är biträdande professor i ledarskap och organisering inom vård och omsorg och docent i omvårdnad vid Högskolan i Borås. Hon är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesisjukvård och har flerårig erfarenhet av ledarskap inom akademin. Hennes doktorsavhandling hade en interaktiv forskningsdesign med fokus på att stärka patienters och närståendes empowerment i mötet med vårdpersonal.

Hon undervisar på grund- och avancerad nivå i ämnen såsom förbättringskunskap, ledarskap och personcentrerad vård och omsorg. Inom forskningen är hennes drivkraft att kvalitetsförbättringar inom hälso- och sjukvård ska vara kliniskt relevanta, både för den enskilde vårdtagaren och på en strukturell nivå. Begrepp i hennes forskning är empowerment, personcentrerad vård, egenvård och e-hälsa. Hennes forskning har också fokus på policyfrågor och implementering på olika nivåer.

Avhandlingstitel

Nygårdh, A. (2013). A quality improvement project on empowerment in chronic kidney care: an interactive research approach

  • Johanna Falck, Hälsohögskolan, Jönköping University