GOAL

Utbildnings- och forskningsstrategier – Utveckling av nya pedagogiska former: ”Gamification” av ledarutbildningar inom vård och omsorg

GOAL

Ett särskilt fokus sätts inledningsvis på ledarutbildningar inom vård och omsorg och då specifikt på ledarskapsutbildningen för äldreomsorgens chefer. Projektet avser också att bidra till att attrahera nya grupper av studenter till högre utbildning.

Projektet finansieras genom rektors strategiska medel.

Forskare/Medarbetare

Forskargrupper

Områden

Centrumbildningar