Undersköterska – en skyddad yrkestitel

En studie av effekter för den psykosociala arbetsmiljön, sjukskrivning, arbetsförmåga och hälsa för yrkesgruppen.

Undersköterska – en skyddad yrkestitel

Delta i vår forskningsstudie!

I studien vill vi undersöka hur införandet av skyddad yrkestitel för undersköterskor påverkar arbetets innehåll och organisering, psykosociala arbetssituation, arbetsförmåga, hälsa, sjukskrivning och yrkesstatus.För att studien ska bli så användbar som möjligt behöver vi samla in tankar och erfarenheter från många undersköterskor. Det gör vi genom enkäter och intervjuer. Därför vill vi komma i kontakt med dig som jobbar som undersköterska inom äldreomsorgen, på boende eller hemtjänst (ej LSS). 

Läs mer om studien

Undersköterskor är Sveriges största yrkesgrupp som också har de högsta sjukskrivningstalen i landet.

Projektets övergripande syftet är att undersöka hur den skyddade yrkestiteln påverkar undersköterskornas arbetssituation, arbetsförmåga, hälsa, sjukskrivning och yrkesstatus. 

Vi får genom detta projekt en unik möjlighet att studera hur införandet av skyddad yrkestitel påverkar yrkesgruppens arbetssituation, hälsa och status.

Forskare/Medarbetare

Forskargrupper

Områden

Centrumbildningar

Finansiärer