Undersköterska – en skyddad yrkestitel

En studie av effekter för den psykosociala arbetsmiljön, sjukskrivning, arbetsförmåga och hälsa för yrkesgruppen.

Undersköterska – en skyddad yrkestitel

Undersköterskor är Sveriges största yrkesgrupp som också har de högsta sjukskrivningstalen i landet.

Projektets övergripande syftet är att undersöka hur den skyddade yrkestiteln påverkar undersköterskornas arbetssituation, arbetsförmåga, hälsa, sjukskrivning och yrkesstatus. 

Vi får genom detta projekt en unik möjlighet att studera hur införandet av skyddad yrkestitel påverkar yrkesgruppens arbetssituation, hälsa och status.

Forskare/Medarbetare

Forskargrupper

Områden

Centrumbildningar

Finansiärer