Ellinor Mehtola

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

E-post: ellinor.mehtola@hb.se

Signatur: ELME