Jenni Isaksson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-434 4449

E-post: jenni.isaksson@hb.se

Signatur: JEIS

Jag är utbildad barnmorska och sedan hösten 2022 anställd som doktorand i vårdvetenskap inom forskningsområdet Människan i vården. Under min planerade institutionstid undervisar jag barnmorske- och sjuksköterskestudenter. Min kliniska erfarenhet kommer från att ha arbetat med sexuell och reproduktiv hälsa men även graviditet, förlossning och eftervård. Mitt avhandlingsarbete kommer att beröra Unga kvinnors återhämtning efter sexuellt våld i unga relationer och jag är en del i forskargruppen Existentiella frågor i vårdande och lärande sammanhang.