Maria Lundvall

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4729

E-post: maria.lundvall@hb.se

Rumsnummer: D716

Signatur: MRLU

Jag disputerade i januari 2021 med avhandlingen Sårbarhet, mod och inbjudan – Unga vuxnas strävan efter välbefinnande i en tillvaro präglad av existentiell oro. Avhandlingen belyser existentiell oro hos unga vuxna och möjligheter till välbefinnande. Jag är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som distriktssköterska och anestesisjuksköterska. Jag har vårderfarenhet ifrån olika områden inom hälso- och sjukvård. Min anställning på högskolan I Borås påbörjades 2013. Sedan dess har jag undervisat på Sjuksköterskeutbildningen samt Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot Distrikt.  I nuläget arbetar jag som universitetslektor och har uppdraget som programansvarig för Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot Distrikt.

Min forskning är inom området Människan i vården och inom ämnet vårdvetenskap. Jag ingår i forskargruppen Existentiella frågor i vårdande sammanhang med fokus på existentiella frågor i relation till hälsa, sjukdom och lidande samt hur vårdandet med fokus på existentiella dimensioner som kan bidra till välbefinnande vid sjukdom och ohälsa. Dessutom riktas fokus mot hur lärandet kan stödjas för att kunna utöva ett sådant vårdande. Forskargruppens arbete utgår från ett livsvärldsorienterat perspektiv och livsvärldsforskning.