Marie Louise Nzayisenga

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

E-post: marie_louise.nzayisenga@hb.se

Rumsnummer: C403

Signatur: MANZ

Jag är doktorand inom Biblioteks- och informationsvetenskap. I mitt doktorandarbete undersöker jag informationspraktiker inom högre utbildning i Rwanda.

Läs mer på min engelska profilsida