Mauritza Jadefrid

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

E-post: mauritza.jadefrid@hb.se

Rumsnummer: C320

Signatur: MUJA

Jag är doktorand i Biblioteks- och informationsvetenskap inom den nationella forskarskolan ReSource, Läsningens och källkritikens omvandling i digitala kulturer, sedan september 2023.

Mitt avhandlingsarbete handlar om förändringsarbete vid svenska lärosätesbibliotek och genom fallstudier kommer jag undersöka hur ny teknologi implementeras in i verksamhet och organisation. Mitt främsta intresse är hur organisationer som lärosätesbibliotek hanterar och anpassar sig till förändringar, hur de själva initierar förändringsarbete och vad som kommer från exempelvis från lärosätet eller användarna. Samspelet och processerna mellan människorna, organisationen och teknologin är det som utgör grunden i denna avhandling.

Jag har tidigare arbetat som universitetsbibliotekarie, främst med undervisning och verksamhetsutveckling.

Läs mer om forskarskolan ReSource

Min profil på LinkedIn

  • Joacim Hansson, Linnéuniversitetet