Mauritza Jadefrid

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

E-post: mauritza.jadefrid@hb.se Rumsnummer: C320 Signatur: MUJA

Jag är doktorand i Biblioteks- och informationsvetenskap inom den nationella forskarskolan ReSource, Läsningens och källkritikens omvandling i digitala kulturer, sedan september 2023.

Mitt avhandlingsarbete handlar om undervisande lärosätesbibliotekariers professionella och institutionella roller i förhållande till den teknologiska utvecklingen. 

Jag är intresserad av hur undervisande lärosätesbibliotekariers professionella och institutionella roller har förändrats, och fortsätter förändras, i relation till teknologiska aspekter så som datoriserade bibliotekssystem, datorer för användarna i biblioteket, internet, elektroniska samlingar och idag AI-verktyg.

Jag har tidigare arbetat som universitetsbibliotekarie, främst med undervisning och verksamhetsutveckling.

Läs mer om forskarskolan ReSource

Min profil på LinkedIn

  • Joacim Hansson, Linnéuniversitetet