Mauritza Jadefrid

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

E-post: mauritza.jadefrid@hb.se

Signatur: MUJA

Jag är doktorand i Biblioteks- och informationsvetenskap inom den nationella forskarskolan ReSource, Läsningens och källkritikens omvandling i digitala kulturer, sedan september 2023. 

Mitt avhandlingsarbete rör sig inom området AI och andra algoritmstyrda tjänster, informationsläsning och källkritik för studenter inom högre utbildning. Jag är intresserad av hur förändrade informationsvanor hos studenter relaterar till lärosätesbibliotekariens professionella roll.   

Jag har tidigare arbetat som universitetsbibliotekarie, främst med undervisning och verksamhetsutveckling.

Läs mer om forskarskolan ReSource

Min profil på LinkedIn

  • Joacim Hansson, Linnéuniversitetet