Nitin Harale

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4126 E-post: nitin.harale@hb.se Signatur: NIHA