Samira Syed

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4501

E-post: samira.syed@hb.se

Rumsnummer: D532

Signatur: SASY