Samira Syed

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4501 E-post: samira.syed@hb.se Rumsnummer: E419 Signatur: SASY