Living lab – minskning av matsvinn i hushåll med hjälp av smarta kärl

Living lab – minskning av matsvinn i hushåll med hjälp av smarta kärl

Gör skillnad för planeten – delta i vår studie om matavfall!

Läs mer om studien

Det övergripande syftet med detta projekt att använda smarta kärl som ett verktyg för att analysera hushållsavfallets sammansättning. Dessa data kommer sedan att användas för att identifiera och genomföra åtgärder som uppmuntrar till att minska matsvinnet i hushållen. Sådan kunskap är för närvarande omöjlig men nödvändig för att identifiera åtgärder och möjliggöra spårning av hushållsavfall över tid. Effektiviteten av interventionerna och framtidsutsikterna för smarta soptunnor som verktyg för att identifiera åtgärder för att minska matsvinnet kommer att avslöjas objektivt och rationellt.