Jeanette Carlsson Hauff - ny medlem i Handelsgruppen

Handelsgruppen välkomnar Jeanette Carlsson Hauff som ny medlem!

Jeanette Carlsson Hauff har i sin forskning fokuserat på beslutsfattande i en finansiell kontext. Hon har i sin licentiatavhandling undersökt vad som driver ett aktivt val i premiepensionsvalet, och skrev sin doktorsavhandling om förtroende och risktagande - även det i en pensionskontext. Mer näraliggande avslutade projekt och publiceringar rör hur man kan förstå kunders benägenhet att byta bank utifrån deras upplevda roll gentemot banken, samt unga människors (över)skuldsättning. Just nu är hon involverad i ett pågående projekt avseende digitala ekosystem i en försäkringskontext.

Läs mer om Jeanette här