Nytt forskningsprojekt i Handelsgruppen

RESPONSE (Demand-Responsive Transport to ensure accessibility, availability and reliability of rural public transport) är ett nyligen beviljat projekt som finansierats av EUs utvecklingsfond ”Interreg, Baltic Sea Region”.

RESPONSE är ett initiativ som drivs av kollektivtrafiksektorn som syftar till att utveckla och samordna befintliga offentligt finansierade transporttjänster. De flesta kollektivtrafikstjänster, inklusive medicinsk transport, utanför urbana områden är fortfarande fokuserade på att tillhandahålla lokala, analoga och tidsbundna bussförbindelser.

RESPONSE tar upp transportutmaningen att minska passagerarvolymerna och den låga kostnadseffektiviteten i dessa offentligt finansierade organisationer. RESPONSE utforskar särskilt den outnyttjade potentialen av efterfrågestyrda transportlösningar (bl.a. färdtjänst).

Nicklas Salomonson ingår i ett delprojekt som leds av Per Echeverri vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet. Syftet med delprojektet är att under drygt 2,5 år studera utsatta resegrupper och deras upplevda erfarenhet av befintliga tjänster med särskilt fokus på kritiska aspekter såsom tillförlitlighet och användarvänlighet.

RESPONSE koordineras från Tallinn, Estland med deltagande organisationer (bl.a. regioner, lärosäten, kollektivtrafikföretag och kollektivtrafikmyndigheter) från Estland, Litauen, Sverige, Norge och Danmark. Budgeten för delprojektet är 3,4 miljoner SEK och för projektet som helhet drygt 2,5 miljoner EURO.

Länk till RESPONSE