Sara gör PAUS på IKEA

Jag gör PAUS på IKEA där jag tittar på hur personalen använder deras digitala tjänster. Främst tittar jag på användandet av SAMSYN som är en relativt ny lösning där kundtjänst använder sig av Google meet för att interagera med kunder som köper kök med tillbehör. Med Google meet kan de förutom att prata även se varandra samt de kan visa upp saker/miljöer som de i ord försöker förklara. Att kunderna och säljarna får se varandra har inneburit flera spännande förbättringar i mötet dem emellan, inte minst har kommunikationen och upplevelsen av den förbättrats för båda parter. Utöver detta kan kunderna dela sina digitala ritningar av kökslösningen tillsammans med säljaren och på så vis tillsammans planera ett kök. Upplevelsen blir mycket lik den kunden kan ha på ett varuhus med en säljare, men i vissa avseenden bättre eftersom kunden är hemma och kan visa upp den miljö till vilken köket ska köpas.

Nu ska jag framöver besöka varuhus i Sverige som använder sig av tjänsten mot kunder som kommer till varuhusen. Förhoppningen är att jag kan förstå den digitala tjänsteutvecklingen på IKEA och vara med när den skapas och används av personalen.

Att få vara med på IKEA när de utvecklar sin organisation med nya digitala verktyg är värdefullt och inspirerande. Det väcker tankegångar kring hur kurser kan förändras och skapas med ett kunskapsinnehåll som är relevant för studenterna, men det väcker även tankar kring hur vi som lärare kan utveckla våra kurser genom att använda digitala lösningar. 

/Sara Hjelm-Lidholm

PAUS står för "Pedagogiskt Arbete i Utbildning och Samhälle". Läs mer om projektet PAUS.