Ekströms och Salomonsons artikel bland de mest lästa

Karin M. Ekströms och Nicklas Salomonsons vetenskapliga artikel bidrar till förståelsen för hur kläd- och textilkonsumtion kan göras mer hållbar, utifrån hur medlemmar av ett nätverk ser på och hanterar frågan. I artikeln presenteras olika perspektiv på problem samt flera lösningar på hur återanvändning och återvinning av kläder och textilier kan öka.

Läs artikeln Ekström, K. M., & Salomonson, N. (2014). Reuse and Recycling of Clothing and Textiles : A Network Approach. Journal of Macromarketing, 34(3), 383–399.