Ny publikation från forskargruppen Tjänster och handel

Doktorand Ann Vellesalu har tillsammans med sina handledare Olga Chkanikova, Daniel Hjelmgren och Nicklas Salomonson publicerat artikeln Institutional re-configuration and value co-creation in circular product development: A service ecosystem perspective in the textile and apparel industry i journalen Journal of Cleaner Production. Artikeln kan laddas ner och spridas gratis härifrån: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137682