Ny publikation - Embodied interaction

Nicklas Salomonson (medförfattare Per Echeverri, CTF, Karlstads universitet) har publicerat artikeln ”Embodied interaction: A turn to better understand disabling marketplaces and consumer vulnerability” i Journal of Marketing. Artikeln kan laddas ner och spridas från: https://doi.org/10.1080/0267257X.2024.2303108