Masterprogram

Resursåtervinning - bioteknik och bioekonomi

Hur kan vi producera tillräckligt med hållbara livsmedel, djurfoder, material och energi till världen? Hur kan vi med hjälp av bioteknik bidra till ett hållbart samhälle och skapa jobb och affärsmöjligheter? Genom detta masterprogram har du möjlighet att bli en global samhällsbyggare som forskare, ingenjör eller inom management. Resursåtervinning - bioteknik och bioekonomi

Resursåtervinning - hållbara energitekniska processer

I dag produceras enorma mängder av avfall och andra restprodukter, samtidigt som världens energibehov stadigt ökar. Det gäller även behovet av viktiga näringsämnen och mineraler som i dag oftast hamnar på deponi eller släpps ut i haven. Detta masterprogram vänder sig till dig som vill vara en del av tekniksprånget mot en cirkulär ekonomi och mer hållbara energisystem som forskare, ingenjör eller inom management. Resursåtervinning - hållbara energitekniska processer

Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin

Polymera material som till exempel plaster och textilier utgör en betydelsefull del av vårt dagliga liv. Det är därför viktigt att hållbara metoder för återvinning och nya polymera material med lägre klimat- och miljöpåverkan utvecklas och kommersialiseras. Är detta något du vill fördjupa dig inom och i framtiden arbeta med, så är detta masterprogram något för dig. Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin