Med fokus på hållbara metoder
för återvinning och nya
polymera material med lägre
klimat- och miljöpåverkan 

Masterprogram i Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin 120 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

Programmet lyfter frågor kring polymera material och hur de kan ingå i en cirkulär ekonomi. Det omfattar återvinning och återanvändning av polymerer, biologisk nedbrytning och hur polymerer ackumuleras i ekosystemet, utveckling av förnybara biopolymerer såväl som att utveckla polymerer som fungerar i en cirkulär ekonomi.

Programmet täcker in både produktion och användningsområden för plaster, textilier och kompositmaterial, samt deras egenskaper. Tonvikten ligger på möjligheterna att skapa polymerer från biologiskt baserade råmaterial och hur dessa bryts ner på biologisk väg. En viktig del i utbildningen utgörs av praktiska moment i labb för att ge grundläggande färdigheter i processer, karakterisering och för att testa egenskaperna på material. På detta masterprogram får du ta del av högskolans ledande forskning inom resursåtervinning och textilteknik.

Under första terminen får du en förståelse för nuläge och framtida trender inom området resursåtervinning, både globalt och nationellt. Ekonomi och metodkunskap som livscykelanalys ingår också. Den andra terminen ligger fokus på kurser inom det polymera området. Utbildningen avslutas med ett ettårigt examensarbete där du fördjupar dig ytterligare inom ett område som intresserar dig. Examensarbetet kan utföras inom industrin eller i samarbete med våra forskare och doktorander vid Swedish Centre for Resource Recovery och Textilhögskolan vid Högskolan i Borås.