Med fokus på hållbara metoder
för återvinning och nya
polymera material med lägre
klimat- och miljöpåverkan 

Masterprogram i Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin

Hus
Borås
kalender
120 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Anmälningsinformation

Programmet lyfter frågor kring polymera material och hur de kan ingå i en cirkulär ekonomi. Det omfattar återvinning och återanvändning av polymerer, biologisk nedbrytning och hur polymerer ackumuleras i ekosystemet, utveckling av förnybara biopolymerer såväl som att utveckla polymerer som fungerar i en cirkulär ekonomi.
Programmet täcker in både produktion och användningsområden för plaster, textilier och kompositmaterial, samt deras egenskaper. Tonvikten ligger på möjligheterna att skapa polymerer från biologiskt baserade råmaterial och hur dessa bryts ner på biologisk väg. En viktig del i utbildningen utgörs av praktiska moment i labb för att ge grundläggande färdigheter i processer, karakterisering och för att testa egenskaperna på material.
På detta masterprogram får du ta del av högskolans ledande forskning inom resursåtervinning och textilteknik.
Under första terminen får du en förståelse för nuläge och framtida trender inom området resursåtervinning, både globalt och nationellt. Ekonomi och metodkunskap som livscykelanalys ingår också. Den andra terminen ligger fokus på kurser inom det polymera området. Utbildningen avslutas med ett ettårigt examensarbete där du fördjupar dig ytterligare inom ett område som intresserar dig. Examensarbetet kan utföras inom industrin eller i samarbete med våra forskare och doktorander vid Swedish Centre for Resource Recovery och Textilhögskolan vid Högskolan i Borås.

Hus
Borås
kalender
120 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Anmälningsinformation

Det bästa med utbildningen var att vi fick kunskaper i hur vi kan arbeta för en bättre miljö och ett mer resurseffektivt samhälle.

Sofie, tidigare student
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.