Din framtida roll
handlar om att minska
mänsklighetens påverkan
på biosfären

Masterprogram i Resursåtervinning - hållbara energitekniska processer

Hus
Borås
kalender
120 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

På detta masterprogram får du lära dig om möjligheterna med att använda avfall och restmaterial och genom företrädesvis termiska processer skapa värdefulla och nödvändiga produkter. Det går till exempel att producera energibärare som elektricitet, värme och bränslen och samtidigt separera ut oorganiskt material som viktiga metaller för vidare användning i samhället. Detta minskar belastningen på både naturen och våra avfallsdeponier. Din framtida roll handlar om att minska mänsklighetens påverkan på biosfären. Mer specifikt inriktas studierna på processteknik och systemstudier för energiändamål.

Under första terminen får du en förståelse över nuläge och framtida trender inom området resursåtervinning, både globalt och nationellt. Ekonomi och metodkunskap som livscykelanalys ingår också. Den andra terminen ligger fokus på kurser inom energiåtervinning, termiska processer och hållbara energisystem. Utbildningen avslutas med ett ettårigt examensarbete där du ytterligare fördjupar dig inom det område som intresserar dig. Examensarbetet kan utföras inom industrin eller i samarbete med våra forskare och doktorander vid Swedish Centre of Resource Recovery vid Högskolan i Borås.

Arbetsmarknad

Förutom jordbruks-, skogs- och industriavfall genereras idag mer än 2 miljarder ton hushållsavfall i världen per år. Avfallet förorsakar avsevärda miljöproblem, men är samtidigt en resurs som går att återvinna. Detta borgar för att resursåtervinning, som redan idag sysselsätter ett stort antal människor, även i fortsättningen kommer att vara en tillväxtbransch. Tänkbara arbetsgivare efter utbildningen är energibolag, konsultföretag, forskningsinstitut, återvinningsföretag, tillverkare av utrustning, offentlig förvaltning och övrig industri. Dina arbetsuppgifter kan t.ex. vara att arbeta med produkt- eller processutveckling, som miljöansvarig på företag. Du har också givetvis möjligheten att gå vidare till forskarutbildning inom området, i Sverige eller i utlandet.

Hus
Borås
kalender
120 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.