Din framtida roll
handlar om att minska
mänsklighetens påverkan
på biosfären

Masterprogram i Resursåtervinning - hållbara energitekniska processer 120 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

På detta masterprogram får du lära dig om möjligheterna med att använda avfall och restmaterial och genom företrädesvis termiska processer skapa värdefulla och nödvändiga produkter. Det går till exempel att producera energibärare som elektricitet, värme och bränslen och samtidigt separera ut oorganiskt material som viktiga metaller för vidare användning i samhället. Detta minskar belastningen på både naturen och våra avfallsdeponier. Din framtida roll handlar om att minska mänsklighetens påverkan på biosfären. Mer specifikt inriktas studierna på processteknik och systemstudier för energiändamål.

Under första terminen får du en förståelse över nuläge och framtida trender inom området resursåtervinning, både globalt och nationellt. Ekonomi och metodkunskap som livscykelanalys ingår också. Den andra terminen ligger fokus på kurser inom energiåtervinning, termiska processer och hållbara energisystem. Utbildningen avslutas med ett ettårigt examensarbete där du ytterligare fördjupar dig inom det område som intresserar dig. Examensarbetet kan utföras inom industrin eller i samarbete med våra forskare och doktorander vid Swedish Centre of Resource Recovery vid Högskolan i Borås.