Master- och magisterprogram

Konstnärligt masterprogram i textil- och modedesign, inriktning modedesign

I programmet utforskas och utvecklas frågor relaterade till uttryck centrerade kring människokroppen ur ett brett spektrum av perspektiv, inklusive miljömässiga, tekniska, ekonomiska och politiska överväganden, allt inom ett kulturellt sammanhang. Läs mer om utbildningen

Konstnärligt masterprogram i textil- och modedesign, inriktning performance wear

Specialisering på Performance Wear innebär att utforska och utveckla kläder som kan prestera – agera och interagera – i relation till olika mänskliga aktiviteter och uppträdanden i utomhus-, sport-, arbets- eller konstnärliga sammanhang, med tanke på en lång rad perspektiv, bl.a. miljömässiga, etiska, tekniska och kulturella faktorer. Läs mer om utbildningen.

Konstnärligt masterprogram i textil- och modedesign, inriktning textil interaktionsdesign

Specialisering på textil interaktionsdesign innebär att utforska och utveckla textilier som interagerar med och anpassar sig till sin omgivning såväl som till kroppar, handlingar, människor och andra arter. Läs mer om utbildningen.

Konstnärligt masterprogram i textil- och modedesign, inriktning textildesign

Denna specialisering på textildesign presenterar en framtidsinriktad miljö för att tänka om och skapa textilier inom sitt utökade område, inklusive Textile Craft, New Materiality, Innovation och Digital Specialisms. Den fördjupar sig djupt i de mest relevanta ämnena och färdigheterna som krävs för en karriär inom textilindustrin och relaterade industrier. Läs mer om utbildningen

Magisterprogram i Textilt Management

Den här utbildningen ger en samlad överblick över det textila området till dig som redan har en utbildning inom till exempel ekonomi, teknik, marknadsföring eller design. Den fungerar som en förberedelse för en karriär inom textil- och modeindustrin. Läs mer om utbildningen

Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring

Om du vill lära dig mer om marknadsföring och konsumentbeteende inom mode och textil kan detta vara en utbildning för dig. Här får du både grundläggande kunskap om den textila värdekedjan och specialisering på marknadsföring och kommunikation. Läs mer om utbildningen

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor

Vill du lära dig mer om hållbarhet i den textila värdekedjan och hur de olika delarna i denna kedja påverkar varandra? Då kan det här vara en utbildning för dig. Här får du både grundläggande kunskap om den textila värdekedjan och fördjupning om styrning av olika delar av försörjningskedjan. Läs mer om utbildningen

Masterutbildning i textilteknik

Här är utgångspunkten de textila fibrerna: vad de består av och vilken betydelse detta har för vad som går att göra med dem. Utbildningen kopplas ihop och fördjupas i stråk där både de teoretiska och praktiska kunskaperna stadigt utvecklas. En av de röda trådarna genom utbildningen är hållbarhetsperspektivet. Läs mer om utbildningen

Masterutbildning i textilteknisk innovation

Kärnan i programmet är att utveckla förmågan att analysera framtidens förutsättningar och transformera dagens produkter till morgondagens behov ur ett globalt perspektiv. Med fördjupad textilteknisk förståelse utforskar studenterna teknikens möjligheter i tvärdisciplinära sammanhang under beaktande av sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsaspekter. Läs mer om utbildningen