Student Textile technology and engineering

Masterutbildning i textilteknik 120 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

Denna utbildning är den enda i sitt slag i Skandinavien och en av få i Europa. Den är utformad för att passa studenter som redan har en kandidatexamen inom området och som kan arbeta självständigt med eget laborativt arbete. För att till fullo kunna tillgodogöra sig programmet behöver studenterna ha goda färdigheter i matematik, textila tillverkningsmetoder, textil materialteknik och textilkemi. Under utbildningen vidareutvecklar studenterna sina kunskaper, färdigheter och bedömningsförmåga inom textilteknik.

Kärnan i textilteknik är att textilier lyckas behålla den textila känslan samtidigt som de tillförs nya förmågor och interaktivitet genom olika textiltekniska processer. För att lyckas med detta måste processerna klara de särskilda villkor som textilierna ställer på dem. Därför betonar kurserna processtänkandet med sina aspekter på hållbar utveckling som också är en avgörande drivkraft för institutionens forskning. Under programmets andra år blir forskningsanknytningen särskilt uttalad. Studenternas praktiska laborativa förmågor tränas genom inlämningsuppgifter. Kraven på den vetenskapliga kommunikationsförmågan stegras för varje inlämningsuppgift.

På Textilhögskolan finns välutrustade verkstäder, både i industriell skala och småskaliga forskningslaboratorier, där det ofta går att få snabbare resultat på de laborationer som utförs. Kompetensen i kollegiet är unik och möjliggör en stark forskningsanknytning i utbildningen som utgår från de olika forskargruppernas olika inriktningar.

Utbildningen följer de olika skalor som textilier är uppbyggda av. I polymerteknik behandlas atomär och molekylär nivå vilket följs av fiber- och garnteknologi som i sin tur följs av kurserna avancerade textila strukturer och textilbaserade kompositer. Textilkemikursen och bärbar textil elektronik ger verktyg att påverka och funktionalisera textilierna. Kurserna i produktutveckling och och projektkursen i avancerade textilier ger tillfälle för studenterna att studera tillämpningar liksom kursen i etik i den textila värdekedjan där tekniken sätts i sitt sammanhang.

Under projektkursen förfinas också studenternas vetenskapsteoretiska och forskningsmetodologiska förankring. Därefter följer ytterligare fördjupning inom textilkemi som följs av kursen avancerad beredning och tryck samt kursen smarta textilier. Nu ska studenterna vara väl förberedda att visa sina textiltekniska kunskaper, färdigheter och förmågor i sitt examensarbete.

Om du har en ingenjörsexamen eller en kandidatexamen i ett icke-textilt ämne kommer dessa förberedande (hyperlänkade) kurser att göra att du uppfyller 15 poäng textilteknologisk förutsättning:
Textil översiktskurs - Fiber- och garnteknologi
Textil översiktskurs - Färgning och beredning
Textil översiktskurs - Sammanfogningstekniker
Textil översiktskurs - Trikåteknik
Textil översiktskurs - Väveriteknik

Om Textilhögskolan
Du läser utbildningen på Textilhögskolan, vid Högskolan i Borås, ett nav för idéer, innovation och utveckling inom textil och mode. Textilhögskolan rankas som en av världens bästa modeskolor!

Kontakt
För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.