Fashion management med
fokus på hållbarhet inom
den textila värdekedjan

Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring

Hus
Borås
kalender
120 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

Utbildningen ger dig verktyg för att hantera marknadsföring och konsumentbeteende inom textil- och modeprocesser. Du får en grundläggande kunskap om att hantera textila värdekedjor med ett särskilt fokus på hållbarhet. Kurserna under det första året representerar den textila värdekedjan från idé och design, via produktion och distribution till marknad och hantering av återflöden.

Under andra året görs ytterligare en fördjupning inom textilt management, men då med specialisering på marknadsföring och kommunikation. Här ligger fokus på olika perspektiv på kommunikation och hur det går att få ut ett hållbart budskap till konsumenterna. Kurserna har en stark förankring i aktuell forskning inom textilt management med fokus på hållbarhet inom den textila värdekedjan, men också i forskning i angränsande ämnen som företagsekonomi och industriell ekonomi som bedrivs vid Högskolan i Borås.

Högskolan i Borås är precis rätt ställe för att studera mode. Här finns välutrustade labb, innovation och forskning inom såväl teknik som design, ofta i samarbete med industrin. Eftersom Boråstrakten är en textilregion finns det goda möjligheter till samarbete, praktik och examensarbete på företag i närheten.

Utbildningen ger en förberedelse för avancerade tjänster inom såväl industri som akademi. Efter utbildningen har du verktyg för att arbeta i ledande positioner inom marknadsföring, kvalitet, produktion eller logistik, men du kan också bli egen företagare eller gå vidare till en doktorandtjänst.

Arbetsmarknad

Master programmet i textilt management är en breddingsmaster med rekrytering från flera olika kandidatutbildningar vilket i mycket hög grad påverkar våra tidigare studenters yrkesval. För studenter utan bakgrund i textil och mode fungerar programmet främst som en dörr till en bransch med stora krav på kunskap om material, processer och hållbarhet samt ett internationellt nätverk i kontakter med studenter från hela världen och med olika bakgrund. För studenter med textil bakgrund, ger programmet förutom ett internationellt nätverk även en möjlighet till ytterligare teoretisk fördjupning.

Tidigare studenter har idag arbeten som tex, Recycling solutions specialist, Global production manager, Garment Engineer, Global operations manager, Supply chain manager, Innovation and transformation manager, CSR manager, Trend analysist, Sales Marketing Analysis, Social Media and Marketing Manager, Brand Specialist, Product Development Coordinator, Director International Business Development.

Hus
Borås
kalender
120 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.