Ämneslitteracitet i grundlärarutbildningen

Ämneslitteracitet i grundlärarutbildningen

Målet med detta forskningsprojekt är att utveckla kunskap om ämneslitteracitet i kärnämnena svenska, engelska och matematik i grundlärarutbildningen, åk 4–6, och att identifiera hur undervisning om ämnesspråk kan stärkas i utbildningen.