Amningsstudien

ett mixat projekt projekt för att identifiera riskfaktorer för oönskat amningsavslut

Amningsstudien

Kvinnor som kämpar med stora amningssvårigheter kan utveckla en amningsrädsla som är så omfattande att den gör det omöjligt för henne att amma nästkommande barn. Sammantaget påverkar detta kvinnans hälsa och välbefinnande vilket gör det svårare för henne att finna sin väg in i moderskapet.

Amning är ett av de mest effektiva sätten att tillförsäkra kvinnors och barns hälsa och överlevnad. Det är också en kostnadseffektiv intervention för att minska hälso- och sjukvårdskostnader. Kunskap saknas om varför vissa mammor avbryter amningen tidigare än de hade tänkt sig och om vilka faktorer som påverkar amningslängden. Syftet med denna studie är att identifiera faktorer som påverkar amning under de första 12 månaderna efter förlossningen. Denna kunskap är viktig såväl för den enskilda mamman som vill amma som för hälso- och sjukvårdspersonal som ska erbjuda ett effektivt amningsstöd.

Detta projekt har en prospektivt longitudinell design med mixad metod. Vi följer mödrar från graviditet till ett år efter födseln eller tills amningsavslut. Totalt 1000 mammor rekryteras till projektet som startade januari 2023 och kommer att pågå under 2023-2026.

En pilotstudie genomfördes 2022 och visade att projektet är genomförbart. Data om amning (till exempel enbart, delvis, ej, amningsinitiering, amningsmönster och eventuella problem), karaktäristiska, kost och hälsa hos mammor och barn samlas in via en mobilapplikation som har utvecklats till projektet. Data om graviditet och förlossning hämtas från journaler och 25 mammor kommer att intervjuas om deras amningsupplevelser. Prover av bröstmjölk, blod, hår och saliv kommer att samlas in från en undergrupp av kvinnor (n=70). Faktorer som visat sig indikera amningsproblem samt markörer för stress och inflammation kommer att undersökas i dessa prover.