Analys av återvunnen betong i en miljö där det fryser och tinar

Analys av återvunnen betong i en miljö där det fryser och tinar

I Sverige är det vanligt med frost och tö vilket får vatten i betongkonstruktioner att frysa. Frosten leder till strukturella och ytliga skador. Eftersom betong är ett poröst material tillåter det att vatten släpps in, vilket i samband med frost kan påverka de mekaniska egenskaperna.

Att utvärdera den strukturella prestandan för betong när den utsätts för frost-tö är viktig kunskap för svenska betongproducenter som arbetar för hållbarhet genom att försöka implementera återvunnen betong i byggnader. Dessutom är motstånd mot frost-tö en av egenskaperna som används för att karakterisera återvunna aggregat och skapa marknadspotential.