Madumita Sadagopan

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: madumita.sadagopan@hb.se

Rumsnummer: E412

Signatur: MDSA