Är hälso- och sjukvård för barn i Sjuhärad redo för att möte barnkonventionen som lag?

Är hälso- och sjukvård för barn i Sjuhärad redo för att möte barnkonventionen som lag?

Barnens röst blir sällan ledande i planering av vård och behandling men den är viktig för att barnens bästa ska beaktas. Forskning visar att sjuksköterskor som arbetar inom barnsjukvård överlag trivs med sitt arbete men att deras arbetssituation inte alltid tillåter dem att utföra den vård de vill ge barn och deras familjer. För en hållbar utveckling inom barnsjukvård och för att kunna möta barnkonventionen som lag måste barns och sjuksköterskors uppfattningar synliggöras.

Fokusgruppsintervjuer (sjuksköterskor) och individuella intervjuer (barn) kommer att genomföras.