Archives Libraries and Museums and the public sphere (ALMPUP)

Archives Libraries and Museums and the public sphere (ALMPUP)

Ett internationellt forskningsprojekt med deltagare från åtta länder, som studerar hur arkivens, bibliotekens och museernas roll som offentliga mötesplatser (public spheres) har påverkats av digitaliseringen.