Återvunnen Textil som sekundär råvara inom möbelindustrin

Återvunnen Textil som sekundär råvara inom möbelindustrin

Konsumentens medvetenhet ökar snabbt avseende hållbarhetsfrågor och återvinning, varför ett ökat fokus hos producenterna när det gäller användning av sekundära råvaror och materialåtervinning är av stor vikt. Projektet avser demonstrera och utvärdera cirkulära flöden för möbelindustrin med målet att använda textilt spill- eller avfallsmaterial som råvaruresurs för produktion av nya material inom kategorierna textil, nonwoven, plast och komposit