Barn och ungdomar med andningsstöd i hemmet – behandling och förlopp

Barn och ungdomar med andningsstöd i hemmet – behandling och förlopp

Vidare studeras övergång från barnspecialiserad hälso- och sjukvård samt upplevelsen av övergång mellan att vara ungdom till att bli ung vuxen i ett HMV kontext. Olika metodologiska ansatser används.