Berit Lindahl

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4251

E-post: berit.lindahl@hb.se

Rumsnummer: E712

Signatur: BEL

Ämnesområde: Vårdvetenskap.
Inriktning: Högteknologiska vårdmiljöer i hem och på sjukhus.
Pågående forskning: Leder programmet Livssituation för personer (barn, ungdomar och vuxna) med långtids ventilatorbehandling. Detta program är även ett tvärdisciplinärt samarbetsprojekt med andra lärosäten, företag och den kliniska verksamheten. Ett sådant exempel är publicering av handboken "Andas hemma" som är ett samarbetsprojekt mellan Högskolan i Borås, och Andningsresursteamet vid SÄS, Borås.

Ingår det nationella forskarnätverket Vårdandets plats och rum.

Biträdande handledare i doktorandprojektet Palliativ vård i hemmet (Home-based palliative care), Institutionen för hälsovetenskap, Medicinsk fakultet vid Lunds universitet.

Ingår i nordiskt forskarnätverk inom intensivvård (NOFI) och var ordförande 2018-2022, därefter hedersmedlem. Ingår i Nordic College of Caring Science (NCCS) och i European federation for Critical Care Nursing’s  (EfCCNA-DEN) forskarnätverk samt är medlem i European Academy for Nursing Science (EANS).

Editor-in-Chief för tidskriften Scandinavian Journal of Caring Science.

Tidigare forskning: Ledare för programmet Evidensbaserad design inom högteknologiska vårdmiljöer – en framtida utmaning. Programmet startades tillsammans med Professor (Emerita) Ingegerd Bergbom GU och är ett tvärdisciplinärt samarbete med flera andra lärosäten, företag och intensivvårdsavdelningen Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), Borås.

Publikationer i PubMed

Kopiera endast webbadressen (inte referenserna) och kopiera in webbadressen till denna box:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lindahl%2C+Berit[author]&cmd=detailssearch 

Samtliga publikationer i PubMed (extern länk)

Utmärkelser

Programmet Evidensbaserad design erhöll medel från Vetenskapsrådet för fyra år med start 2014.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Lindahl, B. (2005). Möten mellan människor och teknologi - berättelser från intensivvårdssjuksköterskor och personer som ventilatorbehandlas i hemmet. Department of Nursing, Umeå University Medical Dissertations, New Series No 950 - ISSN 0346-6612. Umeå, Sweden.