Berit Lindahl

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4251

E-post: berit.lindahl@hb.se

Rumsnummer: E718

Signatur: BEL

Ämnesområde: Vårdvetenskap.
Inriktning: Högteknologiska vårdmiljöer i hem och på sjukhus.

Pågående forskning

Jag leder programmet Livssituation för personer (barn, ungdomar och vuxna) med långtids ventilatorbehandling. Detta program är även ett tvärdisciplinärt samarbetsprojekt med andra lärosäten, företag och den kliniska verksamheten. Ett exempel på samarbeten är publicering av handboken "Andas hemma" som är ett samarbetsprojekt mellan Högskolan i Borås, och Andningsresursteamet vid SÄS, Borås. Ett annat exempel är ett doktorandprojekt med titeln Jämlik och nära vård samt professionellt stöd till barn och unga som lever med ventilatorbehandling hemma där jag är huvudhandledare och som är knutet till forskarskolan SHIFT CARE.

Vidare ingår jag i en interdisciplinär forskargrupp som arbetar med utveckling av ett projekt kring belysning för möten i vårdens slutna rum. Projektet finansieras av Svenssons stiftelse för belysningsteknik.

Forskarskolan SHIFT CARE

Jag är även biträdande handledare i doktorandprojektet Palliativ vård i hemmet, Institutionen för hälsovetenskap, Medicinsk fakultet vid Lunds universitet.

Forskarnätverk

  1. Ingår i nordiskt forskarnätverk inom intensivvård (NOFI) och var ordförande 2018-2022, därefter hedersmedlem. Ingår i Nordic College of Caring Science (NCCS) och i European federation for Critical Care Nursing’s  (EfCCNa-DEN) forskarnätverk samt är medlem i European Academy for Nursing Science (EANS).
  2. Ingår i det nationella forskarnätverket Vårdandets plats och rum.

Tidigare forskning

Ledare för programmet Evidensbaserad design inom högteknologiska vårdmiljöer – en framtida utmaning. Programmet startades tillsammans med Professor (Emerita) Ingegerd Bergbom vid Göteborgs universitet och är ett tvärdisciplinärt samarbete med flera andra lärosäten, företag och intensivvårdsavdelningen Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), Borås.

Publikationer i PubMed

Kopiera endast webbadressen (inte referenserna) och kopiera in webbadressen till denna box:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lindahl%2C+Berit[author]&cmd=detailssearch 

Samtliga publikationer i PubMed (extern länk)

Utmärkelser

Programmet Evidensbaserad design erhöll medel från Vetenskapsrådet för fyra år med start 2014.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Lindahl, B. (2005). Möten mellan människor och teknologi - berättelser från intensivvårdssjuksköterskor och personer som ventilatorbehandlas i hemmet. Department of Nursing, Umeå University Medical Dissertations, New Series No 950 - ISSN 0346-6612. Umeå, Sweden.

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper